Map iconUlcinjska 30, Subotica

Poliester cisterne

Rađenović - Plast Company vrši izradu, sanaciju i reparaciju svih vrsta cisterni predviđenih za sve namene.

  Program cisterni obuhvata nekoliko segmenata od kojih izdvajamo:
 • izrada novih poliesterskih cisterni u standardnim veličimana ili po zahtevu kupca
 • reparacija poliesterskih cisterni

Cisterne izrađujemo od armiranog poliestera,a primenjuju se za skladištenje i transport tečnosti u industriji. Prema zahtevu kupca izrađujemo cisterne koje se karakterišu visokom otpornošću na agresivne materijale (kiseline, baze...) i visokom otpornošću na visoke i niske temperature (-40 °C do 120 °C).

Cisterne se izrađuju u formi transportnih, podzemnih i nadzemnih (vertikalne i horizontalne).

Nadzemne cisterne se izrađuju sa nogarama ili sa ravnim dnom i sa odgovarajućim brojem i dimenzijama otvora po želji kupca. Za izradu cisteni se koriste najkvalitetni materijali i ovako izrađene cisterne se karakterišu zavidnim kvalitetom i dugim vekom trajanja.

Izrada cisterni se obavlja u pogonu partnerske firme u Priboju "SIM PLAST" gde pod stručnim nadzorom gosp. Siniše Slovića ispunjavamo i najzahtevnije uslove naših kupaca kako u pogledu kvaliteta i otpornosti tako i po tehničkim karakteristikama.

Reparacija cisterni se izvodi po najvišim standardima u maksimalnu primenu praktičnog i teoretskog znanja i višegodišnjeg iskustva. Kvalitetnim pristupom reparcijom cisterni omogućavamo da se od dotrajalih cisterni dobiju nove kontaktne površine koje produžavaju vek trajanja cisterne i omogućavaju apsolutnu zaštitu u pogledu agresivnih materija.

  Tehnologija reparacije podrazumeva:
 • Detaljan pregled cisterne
 • utvrđivanje stepena oštećenja
 • izbor tehnologije i materijala za reparaciju
  Standradna tehnologija podrazumeva:
 • grubo čišćenje cisterne
 • po potrebi pranje mašinom pod visokim pritiskom i odmašćivanje cisterne
 • brušenje površine predviđene za reparaciju
 • čišćenje i pranje acetonom
 • grundiranje
 • oblaganje po usvojenoj tehnologiji sa adevkatnim izborom materijala
 • završni premazi

Materijali,alati i oprema koje posedujemo obezbeđuju nam sigurnost i kada je u pitanju najzahtevnija problematika vezana za sanaciju i reparaciju cisterni.

Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne
Poliester cisterne